Τι είναι η Στέγη Θηλέων

Η Στέγη Θηλέων Παλαιού Φαλήρου « Ο ΑΓΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» φιλοξενεί κορίτσια ηλικίας 6-18 ετών προερχόμενα από οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα (κακοποίηση κλπ). Με εισαγγελική εντολή ανατίθεται σε εμάς η φροντίδα τους μέχρι την ενηλικίωση τους. Οι ανάγκες των κοριτσιών είναι συνεχείς, βασιζόμαστε σε εσάς!