Η Ιστορία μας

Η Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου ‘’ Άγιος Αλέξανδρος ‘’, βρίσκεται στην οδό Δημοκρατίας και Μεσολογγίου 21, στον Δήμο Π. Φαλήρου και πριν τη σύσταση του Ιδρύματος λειτουργούσε ως εξαρτημένη Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Αλεξάνδρου 49 στον Δήμο Π. Φαλήρου.

Στις 2/1/1958 η Έμμα Κ.Τσίχλη με ιδιόγραφη διαθήκη αφήνει την περιουσία της στο σύζυγό της και μετά τον θάνατό του την κληροδοτεί στη Στέγη Θηλέων Π. Φαλήρου ‘’ Άγιος Αλέξανδρος ‘’.

Κατόπιν της παραπάνω διαθήκης και της από 7/12/1962 σύμφωνης γνωμοδότησης του Συμβουλίου Εθνικών Κληροδοτημάτων εγκρίθηκε η σύσταση του Ιδρύματος ως Ν.Π.Ι.Δ. με το Β.Δ. 41/11-1-1963 (ΦΕΚ 5/23-1-1963 τ.Α’), με το οποίο κυρώθηκε και ο οργανισμός του Ιδρύματος.

Σκοπός του Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 1 του Οργανισμού είναι η φιλοξενία, προστασία, διαπαιδαγώγηση, ψυχοσυναισθηματική στήριξη και κοινωνική αποκατάσταση κοριτσιών κακοποιημένων, παραμελημένων και γενικότερα κοριτσιών προερχόμενων από οικογένειες με διάφορα κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα με ταυτόχρονη αδυναμία παροχής ενός ασφαλούς περιβάλλοντος διαβίωσης.

Για την εισαγωγή των παιδιών δεν υπάρχει φυλετικό, εθνικό ή θρησκευτικό κριτήριο.

Εκτός από την παροχή ενός ασφαλούς και υποστηρικτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά, προωθείται η αυτονόμηση και ανεξαρτησία τους, μέσα από την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων, τη δημιουργική απασχόληση και την επικοινωνία σε ένα περιβάλλον αγάπης, σεβασμού, αξιοπρέπειας και ελευθερίας της έκφρασης.

Σε σχέση με το σχολικό περιβάλλον των κοριτσιών, η φοίτηση γίνεται σε σχολεία τόσο εντός όσο και εκτός του Δήμου του Π.Φ.. Επιπλέον, η καθημερινότητα τους πλαισιώνεται από την φροντηστηριακή υποστήριξη όλων των μαθημάτων, αλλά και ξένων γλωσσών. Τέλος, υπάρχουν μια σειρά από εξωστρεφείς δραστηριότητες, όπως συμμετοχή σε σχολές χορού, επισκέψεις σε μορφωτικούς χώρους, αλλά και σε ευρύτερα προγράμματα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης σε συνεργασία και με άλλους φορείς. 
 

Η εισαγωγή των παιδιών γίνεται με έγκριση του 7μελούς άμισθου Διοικητικού Συμβουλίου και αφου έχει προηγηθεί εισαγγελική παραγγελία ή αίτηση κηδεμόνα και παραμένουν μέχρι την πλήρη επανένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.


H Στέγη σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα κυρίως οικονομικά, καθώς έχει λάβει ισχνή κρατική επιχορήγηση που επουδενί επαρκεί για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών της. Αποτέλεσμα αυτού είναι η υποστελέχωση στο ελάχιστο δυνατό, η πραγματοποίηση μονοβαρδιών, η δυσκολία καταβολής μισθών, ασφάλιστρων, δόσεων εφορίας, αλλά και  η δυσκολία κάλυψης των αναγκών των παιδιών και του κτηρίου, που ολοένα και αυξάνονται.

Σας ευχαριστούμε θερμά για το ενδιαφέρον που δείχνετε για τη Στέγη και τα παιδιά μας. Η βοήθειά σας είναι πολύτιμη, δίνει μεγάλη χαρά στα παιδιά μας και δύναμη σε εμάς να συνεχίσουμε το δύσκολο έργο μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.  

Εκ μέρους του Δ/Σ

Ο Πρόεδρος Δημήτρης Μητρέλλος
Η Διευθύντρια Νικολέττα Μπρέζα